CÔNG TY TNHH GẠO NGON NHẤT

CHÚC MỪNG CÔNG TY SUNNY TRADING PTY ĐÃ ĐƯỢC " CÁN BỘ AN NINH SINH HỌC " - BỘ NÔNG NGHIỆP AUSTRALIA GIẢI PHÓNG KIỂM SOÁT AN TOÀN SINH HỌC 

Tác giả: Lưu Tường Ngày đăng: 15/08/2022

CHÚC MỪNG CÔNG TY SUNNY TRADING PTY ĐÃ ĐƯỢC " CÁN BỘ AN NINH SINH HỌC " - BỘ NÔNG NGHIỆP AUSTRALIA GIẢI PHÓNG KIỂM SOÁT AN TOÀN SINH HỌC 

Ngày 12/08/2022 , Lô hàng đầu tiên " Gạo ST 25 export " với số lượng 15.000 kg đã được phép thông quan để chuyển về kho của công ty SUNNY TRADING PTY .

Đây là lô hàng đầu tiên của GAONGONNHAT xuất vào thị trường AUSTRALIA , 

Sau đây là một phần bản dịch của văn bản sang tiếng Việt. 

Phát hành từ
Kiểm soát an toàn sinh học
AERXLW6WP
* AERXLW6WP *
Đối với Người nhập khẩu hoặc bất kỳ người nào có quyền sở hữu hoặc lưu giữ Hàng hóa được xác định bên dưới đã được giải phóng khỏi Kiểm soát an toàn sinh học theo mục s 162
và có thể được chủ sở hữu thu thập. Tất cả các dòng miễn phí cản trở trên mục này cũng đã được phát hành từ an toàn sinh học theo mục s 162. Những hàng hóa này không được xác định cụ thể theo hướng này.
Tất cả thời gian được nêu trên tài liệu này đều theo Giờ chuẩn miền Đông Úc.

Tên công ty môi giới: HẢI QUAN PHÙ HỢP
PTY LIMITED.

Tên nhà nhập khẩu: SUNNY TRADING
(VICTORIA) PTY LTD.

Chi nhánh môi giới: TUÂN THỦ HẢI QUAN
PTY LTD.

Tham chiếu nhà môi giới : B00144563 / 1 DS1.

Số container: MEDU3420400 FCL

Hóa đơn thương mại: (OBOL: MEDUVE601186, HBOL: VNLTA2206070)

Ngày đến: 16 tháng 7 năm 2022 . Chuyến đi số: FC226A.

Tên tàu: POHORJE Lloyd's Đăng ký: 9294824

Thông báo này được đưa ra bởi (Id Cán bộ):
3ZS8APWX63PFD . Ngày: 11 tháng 8 năm 2022 1:48 CH
Cán bộ An ninh Sinh học được bổ nhiệm theo Mục 545 của Đạo luật An ninh Sinh học 2015
Hướng đi:
Các hàng hóa (dòng) được liệt kê dưới đây phải có Hoạt động An toàn Sinh học sau đây .

Chỉ thị cuối cùng : Hoàn thiện và phát hành theo Luật an toàn sinh học 2015.
Lines Legal Refs Số lượng Quốc gia Gói hàng :

GẠO ST25 15.000,00 KG VIỆT NAM
6000 MEDU3420400 Không phải Hàng hóa 1.00 UN VIỆT NAM.

Nhân viên in ấn Id: 3ZS8APWX63PFD .

Ngày in: 11 tháng 8 năm 2022 1:48 CH.

GAONGONNHAT kính chúc mừng công ty SUNNY TRADING PTY 

https://gaongonnhat.com

Bạn đang xem: CHÚC MỪNG CÔNG TY SUNNY TRADING PTY ĐÃ ĐƯỢC " CÁN BỘ AN NINH SINH HỌC " - BỘ NÔNG NGHIỆP AUSTRALIA GIẢI PHÓNG KIỂM SOÁT AN TOÀN SINH HỌC 
Bài trước Bài sau
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Địa chỉ email của bạn sẽ được bảo mật. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng ký trở thành nhà phân phối

Mô tả thông tin đang cập nhật.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: